Besplatno naručite kvalifikovani
elektronski sertifikat u cloud-u Halcom One

Izaberite opciju koja odgovara vašem trenutnom
statusu. Naručivanje i korišćenje sertifikata je
trenutno besplatno za fizička lica.
Nemam nijedan sertifikat
Ukoliko nemate nijedan sertifikat, nijednog sertifikacionog tela, izaberite ovu opciju.
Imam Halcom kvalifikovani sertifikat
Ukoliko već imate Halcom sertifikat na USB ključu ili kartici, koristite Halcom One kao dodatnu uslugu.
Imam sertifikat drugog sertifikacionog tela 
Bez obzira što imate sertifikat drugog sertifikacionog tela (MUP, Komora Srbije…), koristite Halcom One kao dodatnu uslugu.

Najčešća pitanja